↑ Return to Personnel certification

Print this Page

Register of certificates MBA

NAMEDD.MM.YYYYCOUNTRY
---
---
---
---
SIC.MBA.18/01-01Kolesnikov Viktor07/23/2009Ukraine
SIC.MBA.18/01-02Kolesnikova Nina07/23/2009Ukraine
SIC.MBA.18/01-03Bielofastova Elena07/23/2009Ukraine
SIC.MBA.18/01-04Kolesnikov Vladimir07/23/2009Ukraine
SIC.MBA.18/02-05Druzenko Ludmila11/03/2009Ukraine
SIC.MBA.18/02-06Karpova Svetlana11/03/2009Ukraine
SIC.MBA.18/02-07Chabanenko Vadym11/03/2009Ukraine
SIC.MBA.18/02-08Sharapov Sergey11/03/2009Ukraine
SIC.MBA.18/02-09Eremina Ludmila11/03/2009Russia
SIC.MBA.18/02-10Kashchenko Natalia09/22/2010Ukraine
SIC.MBA.18/02-11Gladush Maryna09/22/2010Ukraine
SIC.MBA.18/02-12Yakumenko Sergey09/22/2010Ukraine
SIC.MBA.18/02-13Babysheva Natalia09/22/2010Ukraine
SIC.MBA.18/02-14Dobydovskaya Yana09/22/2010Ukraine
SIC.MBA.18/02-15Vdovenko Aleksandr09/22/2010Ukraine
SIC.MBA.18/02-16Revutskaya Tatiana09/22/2010Ukraine
SIC.MBA.18/02-17Sheremet Alina09/22/2010Ukraine
SIC.MBA.18/02-18Shevchuk Andrey09/22/2010Ukraine
SIC.MBA.18/03-19Bezmalov Vladimir10/15/2010Ukraine
SIC.MBA.18/03-20Gemeralov Nikolay10/15/2010Ukraine
SIC.MBA.18/03-21Gladun Vladimir10/15/2010Ukraine
SIC.MBA.18/03-22Zima Sergey10/15/2010Ukraine
SIC.MBA.18/03-23Movchan Aleksey10/15/2010Ukraine
SIC.MBA.18/03-24Sokolov Andrey10/15/2010Ukraine
SIC.MBA.18/01-25Kolesnikova Dariya10/15/2010Ukraine
SIC.MBA.18/02-25Rodionova Olga15.11.2015Ukraine
SIC.MBA.18/01-26Strelnikov Pavel10/15/2010Ukraine
SIC.MBA.18/01-27Bogonos Andrey10/15/2010Ukraine
SIC.MBA.18/01-28Surguchiova Olga10/15/2010Ukraine
SIC.MBA.18/02-29Kudinov Evgeniy06/02/2011Ukraine
SIC.MBA.18/02-30Moroz Aleksandr06/02/2011Ukraine
SIC.MBA.18/02-31Choudri Savan06/02/2011Korea
SIC.MBA.18/02-32Agapova Yulia06/02/2011Ukraine
SIC.MBA.18/02-33Zhenzhera Tatiana06/02/2011Ukraine
SIC.MBA.18/02-34Onishenko Maryna06/02/2011Ukraine
SIC.MBA.18/02-35Litvinova Viktoria06/02/2011Ukraine
SIC.MBA.18/02-36Kaminskaya Natalia06/02/2011Ukraine
SIC.MBA.18/02-37Sukmanova Elena06/02/2011Ukraine
SIC.MBA.18/02-38Smagin Stanislaw06/02/2011Ukraine
SIC.MBA.18/02-39Shamray Andrey06/02/2011Ukraine
SIC.MBA.18/02-40Karpinskaya Anna08/29/2011Ukraine
SIC.MBA.18/02-41Korniychuk Igor08/29/2011Ukraine
SIC.MBA.18/02-42Levitskaya Svetlana08/29/2011Ukraine
SIC.MBA.18/02-43Chubkin Valentin08/29/2011Ukraine
SIC.MBA.18/02-44Shustov Aleksey12/05/2011Ukraine
SIC.MBA.18/02-45Kolesnik Vitaliy12/05/2011Ukraine
SIC.MBA.18/02-46Tichiy Dmitriy12/05/2011Ukraine
SIC.MBA.18/03-47Berezka Aleksandr03/23/2012Ukraine
SIC.MBA.18/03-48Liahocich sergey03/23/2012Ukraine
SIC.MBA.18/02-49Bondar Irina03/23/2012Ukraine
SIC.MBA.18/02-50Zabolotnaya Oksana03/23/2012Ukraine
SIC.MBA.18/02-51Karazey Dmitriy04/30/2012Ukraine
SIC.MBA.18/02-52Melnik Sergey04/30/2012Ukraine
SIC.MBA.18/02-53Romanenko Evgeniy04/30/2012Ukraine
SIC.MBA.18/02-54Park Seyun Khyon04/30/2012China
SIC.MBA.18/02-55Khong Sukhyon04/30/2012China
SIC.MBA.18/01-56M.Mominul Khok04/30/2012Bangladesh
SIC.MBA.18/02-57Somov Artur04/30/2012Ukraine
SIC.MBA.18/02-58Belchak Yulia07/26/2012Ukraine
SIC.MBA.18/02-59M.Emanuil Khok07/26/2012Bangladesh
SIC.MBA.18/02-60Ambrosenko Aleksandra11/30/2012Ukraine
SIC.MBA.18/02-61Bobir Yulia11/30/2012Ukraine
SIC.MBA.18/02-62Gladunov Vladislav11/30/2012Ukraine
SIC.MBA.18/02-63Petrenko Viktor11/30/2012Ukraine
SIC.MBA.18/02-64Pogorelova Natalia11/30/2012Ukraine
SIC.MBA.18/02-65Nikitenko Dmitriy11/30/2012Ukraine
SIC.MBA.18/04-66Lunieva Elena04/19/2013Ukraine
SIC.MBA.18/04-67Kovalchuk Svietlana04/19/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-68Buldyhaev Dmitriy04/19/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-69Shcherbakov Andrey06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-70Troshchiy Olga06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-71Ivanovna Irina06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-72Korotchenko Aleksandr06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-73Rodyuk Inna06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-74Samoylenko Valentina06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-75Paholchenko Ludmila06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-76Shevchenko Andrey06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-77Tihonova Olga06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-78Romanchenko Vitaliy06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-79Nikilayeva Liliya 06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-80Gasadze Aleksandr06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-81Ryzhiy Viktor06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-82Tuktareva Irina06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-83Myhalechko Maryna06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-84Kialvanyuk Yaroslav06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-85Trush vladimir06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-86Bratko Natalia06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-87Kutsak Inna06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-88Dmytrenko Larisa06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-89Dedkovskaya Irina06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-90Tokar Yulia06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-91Kozlova Marina06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-92Moskalyuk Aleksandr06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-93Nastenko Anton06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-94Vovk Andrey06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/04-95Stetsenko Elena06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/04-96Samoylenko Vladimir06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/04-97Plyusnina Svetlana06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/04-98Rodrehovskiy Ruslan06/26/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-99Nesterov Stanislav08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-100Nerbat Yulia08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-101Bukh Gennadiy08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-102Gurenko Ksenia08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-103Gurenko Rostislav08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-104Khlevnaya Alena08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-105Stolpnikova Svetlana08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-106Kishenko Svetlana08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-107Petryk Tatiana08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-108Bublow Sergey08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-109Lozovik Yuriy08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-110Tarasova Elena08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-111Evcheko Viktoria08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-112Romanyk Tatiana08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-113Godovnikova Ludmila08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-114Levchenko Evgeniy08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-115Levchenko Aleksey08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-116Petrova Tatiana08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-117Lodygin Andrey08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-118Pushkaruk Tatiana08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-119Gribova Anastasia08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-120Martakova Nina08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/04-121Akhmed Khesham Gad El-Kirim08/16/2013Bangladesh
SIC.MBA.18/04-122Petrova Svetlana08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/04-123Vorozheykina Natalia08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/04-124Baranaev Andrey08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/04-125Kuzminych Anton08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/06-126Mukhammad Sirazhul Khok08/16/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-127Zhivtsov Valentin09/09/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-128Golovko Vladimir09/09/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-129Kuznetsov Gleb09/09/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-130Suprun Sergey09/28/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-131Suprun Aleksey09/28/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-132Sanzharovets Aleksey09/28/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-133 Yurovets Tatiana09/28/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-134Zhykova Tatiana09/28/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-135Fedenev Vadim09/28/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-136Polishchuk Ksenia09/28/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-137Stelmakh Mikhail09/28/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-138Krasilnik Aleksandr09/28/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-139Permyakov Andrey09/28/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-140Roszchin Andrey09/28/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-141Velikaya Lesia09/28/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-142Koroleva Irina09/28/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-143Parkhomenko Andrey09/28/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-144Olshevskiy Igor09/28/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-145Shevchenko Larisa09/28/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-146Nikandrov Andrey09/28/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-147Donyushkina Ekaterina11/21/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-148Shalar Larisa11/21/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-149Chernata Aleksandr11/21/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-150Manuylova Larisa11/21/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-151Plyusnin Stas11/21/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-152Borisova Yulia11/21/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-153Borisov Andrey11/21/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-154Yatskowskiy Andrey11/21/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-155Benta Evgeniy11/21/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-157Pradedovich Dmitriy11/21/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-158Fisun Aleksey11/21/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-159Davitaya Tea11/21/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-160Diachenko Orina11/21/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-161Velikiy Nikilay11/21/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-162Sidorenko Evgeniy11/21/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-163Magdaychuk Denis11/21/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-164Drej Artem11/21/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-165Beregovaya Oksana 11/21/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-166Petrova Svetlana11/21/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-167Mukhammad Dzhounul-Abedin11/21/2013Ukraine
SIC.MBA.18/02-168Nurzhanova Sazhila01/08/2014Kazakhstan
SIC.MBA.18/02-169Muravchenko Elena01/08/2014h
SIC.MBA.18/02-170Zalevskiy Vladislav01/08/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-171Rudenko Lilia01/08/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-172Pustenko Natalia01/08/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-173Furzikov Aleksey01/08/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-174Salnikova Maria01/08/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-175Shvid Igor01/08/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-176Dovgal Evgenia01/08/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-177Buchatskaya Natalia01/08/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-178Kuzhel Yuliana Yurievna03/21/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-179Matiyuk Lesia Nikolaevna03/21/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-180Gudimenko Yurii Mikhailovich03/21/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-181Gurenko Rostislav Ivanovich03/21/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-182Matiyuk Lilia03/21/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-183Voloshina Irina03/21/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-184Marchenko Anna03/21/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-185Kuzminych Semyon Sergeevich03/21/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-186Lobas Irina Vladimirovna03/21/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-187Gudimenko Yulia Borisovna03/21/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-188Genega Maksim Bogdanocich05/27/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-189Zhvanko Alla Vladimirovna05/27/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-190Gulkov Stanislav Eduardivich05/27/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-191Grinko Lesia Valerievna05/27/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-192Vinogradov Aleksey Sergeevich05/27/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-193Michaylovskiy Vladimir05/27/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-194Danchenko Elena Borisovna05/27/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-195Lymar Tatiana Viktorovna05/27/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-196Tishchenko Tatiana05/27/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-197Kostromakha Aleksandr06/18/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-198Khridasov Vladimir06/18/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-199Garbar Nadezhda06/18/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-200Liashkovich Taisiya06/18/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-201Pronichkin Vladislav06/18/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-202Dunyushkina Ekaterina06/18/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-203Shvydkin Andrey07/22/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-204Dunyushkina Ekaterina07/22/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-205Krachun Irina07/22/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-206Ocheretin Vladimir07/22/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-207Matiyuk Lesia25/09/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-208Matiyuk Lilia25/09/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-209Tretiakova Evgeniya25/09/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-210Dzyuba Tamara25/09/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-211Mudra Yaroslava25/09/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-212Vorontsova Nadezhda25/09/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-213Kulakov Andrey25/09/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-214Gorskaya Olga25/09/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-215Lapshin Ruslan25/09/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-216Hayday Sergey25/09/2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-237
Zavertany Denys
28/05/2015 Ukraine
SIC.MBA.18/02-223Ginak Alla27.12.2014Ukraine
SIC.MBA.18/02-235Solovyov Anatoliy08.04.2015Ukraine
SIC.MBA.18/02-236Viktoriya Lasariya23.04.2015Ukraine
SIC.MBA.18/02-238Kalinichenko Oleksandra23.04.2015Ukraine
SIC.MBA.18/02-239Dutkevych Iuliia 23.04.2015Ukraine
SIC.MBA.18/02-240Melnik Olena23.04.2015Ukraine
SIC.MBA.18/02-241Sribna Olga30.06.2015Ukraine
SIC.MBA.18/02-242Kripopust Konstyantin30.06.2015Ukraine
SIC.MBA.18/02-242Krenz Sergey30.06.2015Russia
SIC.MBA.18/04 - 244Kulkova Olha
30.10.2015
Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 245
Datsii Maksym
30.10.2015
Ukraine
SIC.MBA.18/06 - 246
Zhydel Viktoriya
01.10.2015
Ukraine
SIC.MBA.18/06 - 247
Atamanchuk Pavlo
01.10.2015
Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 248
Anastasiya Belikava
30.10.2015
Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 249
Zviriaka Anna
30.10.2015
Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 250
Baskakova Iuliia
30.10.2015
Ukraine
SIC.MBA.18/02-251Drobot Valeriy25.11.2015Ukraine
SIC.MBA.18/02-252Lastovchenko Kateryna 25.11.2015Ukraine
SIC.MBA.18/02-253Oznobikhina Mariya25.11.2015Ukraine
SIC.MBA.18/02-254Yustus Maksym25.11.2015Ukraine
SIC.MBA.18/02-255Chupryna Oleksiy25.11.2015Ukraine
SIC.MBA.18/02-256Suvorova-Golovnina Margarita25.11.2015Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 257
Guliakov Georgii
01.11.2015
Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 258
Popov Oleksii
31.12.2015
Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 259
Lomovytska Olga
20.01.2016
Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 260
Makovetska Nadiya
28.02.2016
Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 261
Glyantseva Viktoriya
28.02.2016
Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 262
Iarosh Olga
24.04.2016
Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 263
Yevtushenko Yelizaveta
26.04.2016
Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 264
Krasheninnikov Andriy
28.04.2016
Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 265
Krasheninnikova Maryna
28.04.2016
Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 266
Pikuza Oleksandra
06.05.2016
Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 267
Prokha Oleksandr
05/15/2016
Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 268
Rusynovych Serafyma
05/15/2016
Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 269
Goncharenko Tetyana
05/15/2016Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 270
Moiseyenko Olga
05/15/2016Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 271
Ognyev Yuriy
05/15/2016Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 272
Zaparovanyi Ivan
05/15/2016Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 273
Ganna Shuvalova
05/15/2016Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 274
Khmel Tetiana
05/15/2016Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 275
Marchenko Ganna
05/15/2016Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 276
Lystopad Iryna
05/15/2016Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 277
RYZHUK IRYNA
05/15/2016Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 278
Khrebtov Oleksandr
05/15/2016Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 279
DAMIR KULISH
05/15/2016Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 280
Vitaliy Korkhovoy
05/15/2016Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 281
Viktor Prit
05/15/2016Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 282
Liudmyla Prit
05/15/2016Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 283
Svitlana Popova
05/15/2016Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 284
Magaletskyy Vyacheslav
05/15/2016Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 285
Kolotova Nataliya
05/15/2016Ukraine
SIC.MBA.18/07 - 286Dan Nutsu09/30/2016Ukraine
SIC.MBA.18/07 - 287Yermolenko Halyna09/30/2016Ukraine
SIC.MBA.18/07 - 288Ivanchenko Denys09/30/2016Ukraine
SIC.MBA.18/07 - 289Lastovchenko Anton09/30/2016Ukraine
SIC.MBA.18/07 - 290Terosypov Yevgen09/30/2016Ukraine
SIC.MBA.18/07 - 291Chupryna Ruslana09/30/2016Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 292Olena Raksha09/28/2016Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 293Alina Lerit09/28/2016Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 294Valeriia
Shevchuk
09/28/2016Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 295Larysa Abramova10/28/2016Ukraine
SIC.MBA.18/04 - 296Oksana Taran10/28/2016Ukraine

Permanent link to this article: http://www.register-sic.com/psert/mba

  • RSS
  • LinkedIn
Return to Top ▲Return to Top ▲